Home/Informatie/Glutenintolerantie in het nieuws

Glutenintolerantie in het nieuws

Glutenintolerantie (coeliakie) is een ziekte waarbij men geen gluten verdraagt. Gluten is een eiwit dat voorkomt in granen met inbegrip van rogge, tarwe en gerst. Geschat wordt dat ongeveer 1% van de bevolking coeliakie heeft. In Nederland is slechts bij 10% van de mensen met coeliakie een diagnose gesteld. Wanneer je coeliakie hebt en gluten binnen krijgt, veroorzaken lymfocyten schade aan de dunne darm; ook andere weefsels worden aangetast. Hoewel coeliakie voor een deel genetisch bepaald is, blijkt uit nieuwe studies dat bepaalde darmbacteriën reageren op gluten en mede bepalen of je gluten verdraagt.

Darmflora

Het team van Elena Verdu van McMaster University in Canada vroeg zich af of de darmflora een rol speelt. Haar team onderzocht muizen die het HLA-DQ8 gen hadden. Hun reactie op gluten werd vastgelegd en gepubliceerd in The American Journal of Pathology. Eerst bepaalde zij de darmflora, het microbioom en selecteerde vier verschillende groepen muizen.

  1. Een groep gezonde muizen met een goede darmflora.
  2. De tweede groep werd gevormd door muizen die als baby, direct na de geboorte antibiotica kregen.
  3. De vierde groep bestond uit muizen die direct besmet waren met een groot aantal schadelijke Staphylococcus en Streptococcus soorten en Proteobacteria zoals E.coli en Helicobacter.
  4. De derde muizen was kiemvrij, zij groeiden op zonder darmbacteriën.

Test

De muizen kregen gluten toegediend. Wat gebeurde er?

  1. De muizen met een goede darmflora hadden geen reactie op gluten. Er waren geen tekens van ontsteking van de darmcellen (geen toename van intra-epitheliale lymfocyten, IELs).
  2. De gezonde muizen die na de geboorte een antibioticum kregen, hadden een negatieve reactie op gluten; zij hadden wel hoge waarden van IELs. Dit is kenmerkend voor coeliakie.
  3. De darm van de muizen die besmet werden met schadelijke bacteriën werd beschadigd wanneer de gluten werden geïnduceerd.
  4. Bij de kiemvrije muizen was de schade het grootst. De darmwand was beschadigd. Er was een toename van IELs. De darmvlokjes waren korter en er werden antilichamen tegen gliadine gevormd.

Resultaten

Deze studie toont aan dat een verstoring van darmmicroben een belangrijk rol speelt in de reactie op gluten bij proefdieren die genetisch gevoelig zijn voor gluten. De afgelopen 50 jaar is het aantal mensen met coeliakie gestegen. Aannemelijk is dat ook bij ons de darmflora een rol speelt. Mogelijk speelt antibioticagebruik bij kleine kinderen een rol, want wij zien een afname van de diversiteit van de darmflora, wanneer er op jonge leeftijd antibiotica worden gebruikt. Ook door eenzijdige voedingsgewoonten kunnen de diversiteit onze darm microben doen afnemen. Ook een gebrek aan vezelrijke voedsel en chemische voedingstoevoegingen spelen een rol.

Dr. Robin Lorenz, van de Universiteit van Alabama in Birmingham concludeerde dat de aanwezigheid van Proteobacteriën een belangrijke rol bij coeliakie pathologie spelen. Bijvoorbeeld gamma Proteobacteriën zoals schadelijke E.coli, Salmonella of Yersinia. Kan herstel van de darmflora een rol spelen? Dat zal nog moeten blijken. Wel kan je aannemen dat bescherming van de darmflora als preventieve maatregel buitengewoon belangrijk is.