skip to Main Content

Maken darmbacteriën dik?

Darmbacteriën kunnen bijdragen aan overgewicht. De bacteriesoort Bacteroïdes speelt een belangrijke rol in de dikke darm, hun aantallen nemen toe wanneer men veel eet. Daar Bacteroïdes veel vetzuren zoals boterzuur produceert, zorgen zij voor extra vetopslag en een toename van het gewicht. De één heeft meer Bacteroïdes in de darm dan de ander. Mogelijk verklaart dat voor een deel waarom de één al snel aankomt terwijl anderen slank blijven en zoveel kunnen eten als zij willen.

Hoe weet je of je veel Bacteroïdes in de darm hebt?

In april 2011 werden de onderzoekresultaten gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Nature. Wereldwijd is er grote belangstelling voor de darmflora, dat in feite een nog niet ontdekt orgaan vormt.

Wereldwijd vormen slechts drie bacteriesoorten 80% van de flora van de dikke darm, dit zijn Bacteroïdes, Prevotella en Ruminococcus soorten. Het blijkt dat er – ondanks de enorme variatie per persoon – altijd slechts één van deze drie bacteriegroepen overheerst en dus in de hoogste aantallen voorkomt.

De dominante bacterie is omringd door een vaststaande cluster bacteriën die zeer nauw samenwerken en enterotype wordt genoemd:

  • Enterotype 1, de Bacteroïdes-cluster, ziet men vaker bij overgewicht.
  • Enterotype 2, Prevotella-dominantie, komt vaker voor bij darmziekten.
  • Enterotype 3, Ruminococcus, komt het vaakst voor. De cluster bevat Akkermansia, hoge aantallen  komen overeen met een laag gewicht.

Door de aantallen van deze drie groepen te bepalen, kan worden vastgesteld welk enterotype je hebt.

Enterotype 1

Vooral het enterotype 1 staat in de belangstelling, daar deze bacteriën een rol spelen bij overgewicht en diabetes type 2. De productie van methaangas in de darm neemt toe bij dit type, hetgeen winderigheid, krampen en ook verstopping kan veroorzaken.

Ziekenhuizen hebben op experimentele basis ontlasting transplantatie uitgevoerd, hierbij wordt aan iemand met overgewicht ontlasting toegediend van een slank persoon. De lange termijn resultaten moeten worden geëvalueerd. Bij overgewicht of chronische darmklachten is het zinvol je enterotype te laten bepalen. Darmklachten.nl biedt deze analyses aan.

Ontdek de oorzaak van uw darmklachten en start met de oplossing

Back To Top
Test aanvragen
Consult plannen